Na konferenciji za novinare FK Rubin iz Kazanja pred utakmicu sa Jagodinom bili su trener tima Kurban Berdijev i kapiten Roman Šaronov. Ruski tim doputovao je u Jagodinu u najjačem sastavu.

Ekspedicija Rubina je veoma zadovoljna gostoprimstvom i dočekom u Jagodini.

„Nemam puno informacija o ekipi Jagodine ali ono što sam video je da se radi o iskusnoj i organizovanoj ekipi koja ima puno visokih igrača i opasna je iz prekida“.rekao je Berdijev, trener Rubina.

Na pitanje koji je cilj Rubina u ovoj utakmici trener Berdijev je odgovorio: „Idemo iz utakmice u utakmicu i videćemo šta će biti. Što se tiče rezultata, očekujem pozitivan rezultat u utakmici sa Jagodinom“.

Kapiten Rubina Roman Šaronov istakao je sledeće: “ Srpski igrači koji su igrali u ruskom šampionatu, koji i dalje igraju su veoma kvalitetni i imam visoko mišljenje o srpskim igračima koji igraju u inostranstvu ali i u Srbiji. Poštujemo svaku tim protiv kojeg igramo pa tako i Jagodinu, daćemo sutra svoj maksimum na terenu i nadam se dobrom rezultatu.

Na pitanje ruskog novinara, da trener Berdijev uporedi igru Jagodine i Partizana, trener Rubina je odgovorio: „Slažem se da je stil igre sličan ali je Jagodina više organizovan tim kako u fazi napadu tako i u fazi odbrane“.

U ulozi prevodioca bio je nekadašnji igrač Jagodine Sale Đorđević.At a press conference FC Rubin Kazan before the game with Jagodina were coach Kurban Berdijev and captain Roman Sharon. The Russian team arrived in Jagodina at full strength.

Expedition Rubina is very pleased with hospitality in Jagodina.

„I do not have a lot of information about the team of Jagodina but what I saw is that it is organized and experienced team that has a lot of tall players and it is dangerous from set pieces“. said Berdijev coach of Rubin.

When asked what is the goal of the game of Rubin coach Berdijev said:“We go from game to game and see what happens. As for the results, I expect a positive result in the match with Jagodina“.

Captain of Rubin Roman Sharon said the following:  „Serbian players who have played in the Russian championship, who still play are high quality and I have a high opinion of the Serbian players who play abroad and in Serbia. We respect every team against we play and so Jagodina, tomorrow we will give our best on the field and hopefully a good result.

On the question of Russian journalists that the coach Berdijev compare game of FC Jagodina and FC Partizan coach Rubin said: „I agree that the style of play is similar but Jagodina is more organized team as in the attack and so in defense phase“.

In the role of the interpreter was a former player of FC Jagodina Sasa Djordjevic.